3 januari 2023,
 Off

WH wenst iedereen allereerst een heel gelukkig, gezond en succesvol 2023 toe!

Nu het jaar 2022 is afgerond gaan we stapsgewijs aan de slag met het jaarwerk. Om te beginnen gaan we in de maand januari eerst aan de slag met het verwerken van het vierde kwartaal en het opstellen van de voorlopige jaarcijfers over 2022 en de BTW aangifte over het vierde kwartaal of over de maand december.

Uiterlijk op 31 januari moet de BTW aangifte zijn ingediend. In principe moet op 31 januari de BTW aangifte ook zijn betaald. Wij vragen aan onze klanten om ervoor te zorgen dat uiterlijk op maandag 16 januari de complete administratie bestaande uit alle inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankmutaties over de maanden oktober/november/december bij ons binnen is! Indien er al een gedeelte is aangeleverd verzoeken we om het restant nog aan te leveren. Wij zullen dan ervoor zorgen dat de BTW aangifte tijdig wordt ingediend! Als er BTW betaald dient te worden, laten we het uiterlijk op zaterdag 28 januari weten! Als de stukken na 16 januari binnenkomen dan kunnen we helaas niet garanderen dat de BTW aangifte tijdig wordt ingediend en in dat geval kan de Belastingdienst boetes opleggen wegens te laat aangifte doen of betalen!

De administratie kan op de volgende wijzen bij ons worden aangeleverd:

  1. Door de stukken te mailen naar info@whadministraties.nl; voor de bankmutaties ontvangen wij het liefst een MT940bestand als er geen bankkoppeling is!
  2. Door de stukken per post te versturen naar Postbus 30223 3001 DE Rotterdam
  3. Ook kunnen de stukken worden ingeleverd aan de balie van WTC Rotterdam aan het Beursplein 37!

Zorgt u ervoor dat de stukken tijdig bij ons binnen zijn?

Bij voorbaat dank,

Comments are closed.