4 juli 2023,
 Off

Met het invallen van de maand juli is ook het tweede kwartaal van 2023 weer afgesloten. In de maand juli zullen we de kwartaalcijfers over Q2 2023 opstellen en de BTW aangifte over het tweede kwartaal of de maand juni.

Uiterlijk op 31 juli moet de BTW aangifte (indien van toepassing) zijn ingediend. In principe moet de BTW aangifte op die dag ook zijn betaald. WH vraagt aan haar klanten om ervoor te zorgen dat uiterlijk op vrijdag 14 juli de complete administratie bestaande uit alle inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankmutaties over de maanden april/mei/juni bij ons binnen is! Indien je al een gedeelte hebt aangeleverd verzoeken we je om het restant nog aan te leveren en niet opnieuw dezelfde stukken in te leveren. Wij zullen dan ervoor zorgen dat de BTW aangifte tijdig wordt ingediend! Als je moet betalen, laten we het uiterlijk op vrijdag 28 juli weten! Als de stukken na 14 juli binnenkomen dan kunnen we helaas niet garanderen dat de BTW aangifte tijdig wordt ingediend en in dat geval kan de Belastingdienst boetes opleggen wegens te laat aangifte doen of betalen!

Je kunt de administratie op de volgende wijzen bij ons aanleveren:
1. Via Exact Online door de uploadfunctionaliteit te gebruiken of de emailadressen van de digitale brievenbus.
2. Door de stukken te mailen naar andre@whadministraties.nl; voor de bankmutaties ontvangen wij het liefst een MT940bestand als er geen bankkoppeling is!
3. Door de stukken per post te versturen naar Postbus 30223 3001 DE Rotterdam
4. Ook kun je de stukken inleveren aan de balie van WTC Rotterdam aan het Beursplein 37!

Zorg je ervoor dat de stukken tijdig bij ons binnen zijn?

Bij voorbaat dank,

Comments are closed.