WH administraties particulier header

Wordt in de aangifte inkomstenbelasting ook de aangifte voor mijn partner meegenomen?

Ja, in principe wordt ook de aangifte van de partner meegenomen omdat dit doorgaans in hetzelfde pakket kan worden verwerkt. Een uitzondering wordt gevormd als de partner ondernemer is en daarom op een andere wijze zijn aangifte inkomstenbelasting moet regelen.

Wat gebeurt er als WH extra tijd nodig heeft om een correcte aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen?

Bij onze tarifering gaan we uit van een contactmoment in de vorm van een fysieke afspraak en volledigheid van de benodigde stukken ten behoeve van de belastingaangifte. Indien onverhoopt een aangifte inkomstenbelasting toch veel ingewikkelder blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat er nog aanvullend advies nodig is, wordt dit als meerwerk in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor de situatie waarin om uitleg wordt gevraagd van de belastingaangifte. Uiteraard wordt herstel van de aangifte inkomstenbelasting niet in rekening gebracht als dit door toedoen van WH moet gebeuren.

Wat moet ik allemaal in mijn bezit hebben om een correcte aangifte in te kunnen dienen?

Hiervoor heeft WH een checklist ontwikkeld. De checklist wordt voorafgaand aan de afspraak naar u toe gemaild. Zo weet u precies welke stukken nodig zijn voor een juiste aangifte.