26 maart 2020,
 Off

Momenteel zitten we in een zware tijd. Iedereen is in meer of mindere mate getroffen door de Coronacrisis. WH Administraties gaat daarom een aantal maatregelen nemen die hieronder staan weergegeven.

Uw administratie en uw belastingaangiften

WH Administraties heeft eind 2018 ervoor gezorgd dat alle software die wij gebruiken en alle databestanden veilig in de cloud staan en zijn opgeslagen. Wij werken momenteel vanuit huis geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Alle werkzaamheden die u aan ons heeft uitbesteed, gaan gewoon door. De administratie wordt bijgewerkt, de belastingaangiften worden gedaan en ook alle loonstroken worden gewoon opgesteld. In dit kader wil ik u erop wijzen dat het eind van het kwartaal in zicht is en wil ik aan u verzoeken om de administratie over de maanden januari en februari zoveel mogelijk al aan te leveren. Dit kan digitaal via Exact of via email, via de post of door af te geven in het WTC Rotterdam. De balie van WTC Rotterdam blijft gewoon open en de post en ingeleverde stukken wordt dagelijks opgehaald. Even vooruitlopend op de steunmaatregelen van het Kabinet waar ik zo nog op terugkom wil ik u erop wijzen dat ook bij uitstel van betaling van belastingen er gewoon aangifte BTW moet worden gedaan uiterlijk op 30 april!

Afspraken met WH Administraties bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting

Voor uw en onze veiligheid gaan ook wij vanaf heden tot en met 6 april geen fysieke afspraken meer aan maar zullen we deze omzetten in telefonische belafspraken. In een uitvoerig telefoongesprek lopen we alle zaken voor de inkomstenbelasting of andere zaken die spelen door. Alle klanten die nog een afspraak hebben staan met ons zullen daar nog nader over worden geinformeerd. U kunt de stukken voor de inkomstenbelasting aanleveren door deze te mailen naar andre@whadministraties.nl, per post te sturen naar Postbus 30223 3001 DE Rotterdam of door deze langs te brengen bij de balie van WTC Rotterdam met vermelding dat dit voor WH Administraties is bestemd. Als u nog een afspraak heeft staan met ons, kunt u ervan uit gaan dat u op dezelfde tijd gebeld wordt door ons.

Steunmaatregelen kabinet voor uw bedrijf

De Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben veel impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Ieder bedrijf wordt in meer of mindere mate wel geraakt door de economische crisis die hiermee gepaard gaat. Veel klanten hebben ons begrijpelijkerwijze al gevraagd om enkele maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het aanvragen van uitstel van belastingbetaling. WH Administraties gaat bij alle klanten proactief inventariseren of er behoefte is aan steunmaatregelen en of u ervoor in aanmerking komt. Tevens gaan wij u helpen bij de aanvraag van deze maatregelen. Voor deze aanvraag van steunmaatregelen zullen wij als administratiekantoor geen extra bijdrage van u vragen maar valt dit gewoon binnen uw maandabonnement. Er zijn in beginsel zeven steunmaatregelen. Een en ander wordt uitgelegd op de website van de Kamer van Koophandel bereikbaar via deze link: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ Overigens wordt het aantal steunmaatregelen in een snel tempo uitgebreid en neemt deze lijst nog toe.

De zeven maatregelen zijn:

Meer informatie hierover treft u aan op de website van de Kamer van Koophandel via https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Als u wilt dat WH Administraties u ondersteunt bij de aanvraag neem dan contact met ons op via 010-4054465 of via info@whadministraties.nl

 

Comments are closed.