6 juni 2017,
 Off

Let op gewijzigde termijn voor het deponeren van jaarstukken!

De uiterste termijnen voor het deponeren van de jaarstukken zijn ingekort. Waar men vroeger tot 31 januari in het volgende jaar de tijd had om de jaarstukken over het voorgaande jaar te deponeren, is dit voor de meeste organisaties vervroegd naar 31 december van het huidige jaar. Als het een holding betreft is de deadline zelfs vervroegd naar 8 november van het huidige jaar voor de stukken van het vorige jaar.

Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld hoe de regelgeving hierin is:

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.

Deponeer-termijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de bv – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeer-datum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Uitzondering

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeer-datum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Niet tijdig vastgesteld

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een bv deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Deponeer op tijd

Deponeert u de jaarrekening niet (op tijd) en uw onderneming gaat failliet, dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor uw bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met WH Administraties. Zij  kunnen u meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in uw situatie.

Comments are closed.